Onze Diensten

Training

We bieden de volgende traingingen:

Van al deze trainingen kan een standaard training worden gegeven. Tevens bestaat de mogelijkheid een voor uw situatie gewenste in company training te geven.

Probleemoplossend denken voor applicatiebeheerders

Voor applicatiebeheerders zijn een aantal frameworks ontwikkeld. De volgende zijn de bekendste:

 • Application Services Library (ASL Foundation)
 • Business Information Services Library (BiSL Foundation)

Er wordt echter weinig aan de vaardigheden van applicatiebeheerders gewerkt.

In deze cursus werken we wel aan een van de belangrijkste vaardigheden van medior en senior applicatiebeheerders: probleemoplossend denken (trouble shooting). We starten met de theorie en daarna zal aan de hand enkele praktijkvoorbeelden worden nagegaan hoe de problemen geanalyseerd en opgelost kunnen worden. Tevens zal er in kleine groepjes aan opdrachten uit de praktijk worden gewerkt.

Introductie JavaScript

Na HTML en CSS komt JavaScript aan de beurt.

Dit is een introductiecursus voor deze taal. De belangrijkste onderwerpen uit de cursus zijn:

 • Scheiden van verantwoordelijkheden
 • Wat is programmeren?
 • Basisbegrippen
 • Gebruik van bibliotheken (jQuery)

Introductie in F#

De nieuwste versie van Visual Studio bevat naast de bekende talen (C#, VB.NET en C++) een nieuwe taal: F# (uitgesproken als F Sharp)

Dit is een introductiecursus voor F#. De belangrijkste onderwerpen uit de cursus zijn:

 • De interactieve omgeving van F#
 • Wat is functioneel programmeren?
 • Aan het werk met lijsten
 • Een opgave uit Project Euler

Meer F#

Dit is het vervolg op de introductiecursus. De belangrijkste onderwerpen uit de cursus zijn:

 • Object georienteerd programmeren in F#
 • Integratie met C# en VB.NET
 • Computation expressions en monads
 • asynchroon programmeren
 • Een opgave uit Project Euler

Microsoft Office

Gebruikers die zich goed konden redden in Microsoft Office zijn de weg kwijt sinds de introductie van Office 2007. In deze cursus bespreken we de belangrijkste veranderingen in de 2007 en 2010 versie. Tevens zal aan de hand van vragen van gebruikers de belangrijkste problemen worden opgelost.


LinkedIn: Piet Amersfoort

De Realisatiegroep: Piet Amersfoort